voorwaarden
In principe worden alle aanvragen voor optredens overwogen zo lang ze niet in tegenspraak zijn met de visie van het koor.

Het koor neemt in principe maar één optreden per maand aan.

Het is belangrijk, zowel voor de organisatoren als voor het koor zelf, dat er voldoende koorleden aanwezig zijn op het optreden. Vandaar dat er een interne procedure bestaat om dit na te gaan. Deze procedure vraagt tijd en er zit steeds minstens één (maandelijkse) repetitie tussen. Denk hier aan als je het koor wil inhuren.

Prijs

De basisprijs voor een avondvullend optreden bedraagt:
- voor een benefiet: overeen te komen. Het zou niet mogen dat u ons niet kan vragen omwille van de prijs. Dat zou zeker niet stroken met onze visie als solidariteitskoor.
- voor een basisorganisatie of plaatselijke organisatie: 300,0 euro
- voor een openbaar bestuur, cultureel centrum of nationale organisatie: 600,0 euro
- voor een commerciële organisatie: 850,0 euro

In hogervermelde prijzen is een eigen geluidsinstallatie van het koor inbegrepen. Indien de afstand van Wilrijk tot de plaats van het optreden meer dan 25km bedraagt, worden er vervoerskosten aangerekend (zie overeenkomst). Voor heel verre verplaatsingen zoeken we, in overleg met de organisator, de beste oplossing.

U kunt ook de eigenlijke overeenkomst downloaden en invullen indien u een optreden wenst vast te leggen.