frappilie
In september 2012 vormde Bart Heirbaut, lid van het dirigentencollectief en orkestleider van Frappant, een nieuwe loot aan de Frappantstam, namelijk een familiekoor, dat in februari 2013 ‘Frappilie’ werd gedoopt. Tien jaar lang, met hier en daar een corona-pauze weliswaar, heeft hij Frappilie geleid, ondersteund door zijn gezin en familie. Op zondag 4 juni 2023 vierde Frappilie haar tiende verjaardag, en hield het tevens ook het laatste toonmoment onder leiding van Bart.


Maar het afscheid van Bart betekende gelukkig niet het einde van Frappilie! Er kwam een doorstart in oktober 2023, met niet minder dan vier dirigenten: Luk Dewulf, Axelle Kennes, Griet Van Doorselaer en Geert Vermeiren, die allemaal al bij Frappilie zongen.

Frappilie “2.0” blijft een koor waarin zowel kinderen als hun ouders en grootouders en andere volwassenen samen zingen en meegenomen worden in eenzelfde dynamiek. Het heeft dezelfde missie en visie als Frappant, waar zowel jong als oud kan aan meedoen, onder de voorwaarde dat kinderen steeds begeleid worden door een volwassene (bv. ouder of grootouder of …). We bepalen zelf geen onderste leeftijdsgrens, dit gebeurt door de kinderen en begeleidende volwassenen in kwestie. Ieder kind is daarin anders. Volwassenen mogen ook zonder kinderen komen meezingen.

Binnen Frappilie willen we kinderen en jongeren én volwassenen zinvol ‘samen’ laten zingen. We vinden onderlinge verbondenheid bijzonder belangrijk, en geven ook graag duiding rond de liederen die we zingen, op maat van de kleinsten. We nemen de kinderen mee in het verhaal van het lied: een vertelling, een tekening, een filmpje, een dansje, …, niets is te gek.

Optreden met de groep of streven naar een vooropgesteld technisch resultaat staan niet voorop. We streven in de eerste plaats ‘muziekbeleving’ na: plezier vinden in samen zingen, en samen de wereld een beetje mooier kleuren.

Repetities vinden maandelijks plaats op zondagmorgen. Welkom vanaf 10u15 om elkaar te begroeten en al wat stoelen klaar te zetten. We zingen van 10u30 tot 12u, met tussenin een kleine pauze.

We veronderstellen in de eerste plaats dat kinderen vooral gestimuleerd worden of geraken om mee te komen zingen. We organiseren in een hoek van dezelfde oefenruimte een plaatsje waar minder betrokken kinderen in stilte kunnen knutselen en spelen. Zo zijn ze er toch op hun manier bij.

Dus, wie zich geroepen voelt om in dit spannend verhaal te stappen, is welkom. Graag een seintje aan Annemie Hoogstoel op frappilie@gmail.com.

De data voor het schooljaar 2023-2024 zijn de zondagen 22 oktober 2023, 19 november, 17 december 2023, 21 januari 2024, 25 februari 2024, 24 maart 2024, 28 april 2024, 26 mei 2024, en 16 juni 2024, telkens van 10u30 tot 12u. Op 19 november 2023 repeteren we in de Freinetschool De Pluim in Hoboken (Pauwenlaan 55, 2660 Hoboken). De rest van het jaar repeteren we in de basisschool Het Hinkelpad in Berchem (Geluwestraat 4, 2600 Berchem, ingang langs de zwarte poort aan de Zillebekelaan). Iedereen die mee wil komen zingen, is welkom, en dit het hele jaar door.