wij steunen
Van de opbrengst van onze optredens gaat steeds een belangrijk aandeel naar projecten die bij het begin van het jaar worden vastgelegd.

Voor het jaar 2017 zijn dat:

Boyandi
De vzw Boyandi die werkt in Burkina Faso is via schenking eigenaar geworden van een stuk grond in Bouli (een arm gehucht 30 km van de hoofdstad Ouagadougou). Vrijwilligers uit Wilrijk en omstreken hebben dit stuk grond afgebakend, een waterput geboord en een handpomp geïnstalleerd. Daardoor wordt groenteteelt mogelijk. De dorpelingen moeten geen kilometers afleggen om drinkbaar water te hebben. Het volgende doel is een graanmolen op zonne-energie bouwen. Microkredieten worden vooral aan vrouwen toegekend om kleine bedrijfjes op te starten. Later wil men een sport- en ontspanningsaccommodatie voor jongeren en een socio-culturele ontmoetingsplaats bouwen. Daardoor creëert men werkgelegenheid. Dit is een project waar mensen de kans krijgen te werken aan hun eigen toekomst en aan die van hun land.

Corazones Unidos
Dit project richt zich op kinderen en jongeren met een handicap in Terrabona, een uitgestrekt en ontoegankelijk bergdorp in Nicaragua. Er is een totaal gebrek aan aangepaste dienstverlening en ondersteuning zowel aan de persoon zelf als aan de gezinnen. Corazones Unidos wil hulpmiddelen en ondersteuning aanbieden aan de ouders die hun gehandicapt kind alleen moeten opvoeden. Dit project werk zoveel mogelijk met plaatselijke organisaties en gespecialiseerde ziekenhuizen. De organisatie zorgt vaak voor vervoer. Werkhuizen passen tweedehandse rolstoelen aan aan de individuele noden van de patiënt. De meeste hulpmiddelen worden gemaakt door plaatselijke schrijnwerkers en ambachtslieden. De ouders hebben maandelijkse bijeenkomsten om over hun problemen te praten. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen.